България срещу диабета

На специална пресконференция днес представители на Лайънс клуб Видин представиха резултатите от приключилия двегодишен проект „България срещу диабета“, за който период са обучени 1000 диабетни сестри и 114 координатори.

„България срещу Диабета“ е проект, изпълняван от Лайънс клуб – Видин, в широко партньорство с 28 общини на областните центрове в страната, други Лайънс клубове от Лайънс движението в България, Българско национално сдружение по детска ендокринология (БНСДЕ) и Българска асоциация диабет (БАД). Негов ръководител е Герго Гергов, без чийто упорит труд резултатите нямаще да са налице. Проектът бе реализиран в рамките на двегодишен период от септември 2020 до септември 2022 г. и финансиран от Международната Фондация на Лайънс Клубовете /LCIF/ в размер на 105 000 щ. долара и съфинансиран от Лаъйнс клубове от България в размер на 35 000 щ. долара. Това каза Никола Нинов, президент на Лайънс клуб – Видин.

Целта на проекта беше в България да се създаде национална мрежа за превенция и управление на диабета и да се получи подкрепата и включването на местните общности в реализацията на дейностите по проекта.

Беше създаден Национален съвет (НС) за борба с диабета, в който участват представители на всички партньорски организации. Участниците в НС успяха да координират усилията на различни организации с цел подобряване средата, в която живеят хората с диабет, включително на децата с диабет тип 1. Те генерираха нови начини, проекти и идеи за информиране, осъзнаване, подкрепа и борба със заболяването.

В рамките на изпълнение на проекта са организирани три съвместни обучения през 2021 г. и към каузата бяха привлечени 114 диабетни координатори, представители на Лайънс клубове, диабетни организации и местни власти от цялата страна. Над 1 000 диабетни сестри бяха обучени от средата на 2021 г. до края на проекта т.г., по време на 31 обучения на медицински лица от училища и детски градини във всички административни области на България.

Обученията се водеха от светила в детската ендокринология от Българското Национално Сдружение по Детска Ендокринология и двама експерти по личностно развитие от Голдън Лайънс Академия, познаващи изключително добре проблемите на децата с диабет и съзнават ролята на обучен медицински персонал в училищата и детските градини. Обученията бяха от 2 модула – диабет и лидерски умения, като основната им цел на обучението бе да се обучат децата и техните родители как да живеят с диабет и да достигнат до състояние на условно здраве.

В Модула за диабет участниците медицински лица и координатори бяха обучени за работа с електронни сензори за наблюдение на кръвта Dexcom G6 и Freestyle Libre; умения за изчисляване на въглехидратните единици в храните и количества. Придобити бяха умения за изчисляване на необходимото количество инсулин, разбиране на най-новите технологии за поставяне на инсулин чрез автоматични инсулинови помпи, умения за работа със софтуер на сензорите и помпите, умения за разпознаване на състоянията на хипогликемия и действие при спешни случаи, умения за управление на физическа активност, хранене и хигиена, изчерпателна информация за диабет, видове и методи за контрол и др.

В Модула за лидерски умения децата се обучаваха в дейности, свързани със спорт, анимация и историческа реставрация в различни епохи, стрелба с лък, гребане с драконови лодки, летене с балон с горещ въздух, катерене по стена и др. Целта на този модул бе да се подобри психическата и физическата стабилност на децата, което е жизненоважно при контрола на диабета.

В периода 26 юни – 8 юли 2021 г. бе организиран Национален поход срещу диабета, който премина през всички 28 областни града, в които бе организирана мащабна разяснително-информационна кампания и различни активности. По време на похода в населените места бе организирано безплатно измерване на нивата на кръвна захар, от което се възползваха над 5 000 души. В рамките на Националния поход срещу диабета се проведе вело обиколка на България, в която участниците изминаха 2 000-километров пробег.

В организираните по проекта 4 диабетни петдневни лагера за деца с диабет тип 1 и родител, се включиха 72 семейства. Те участваха в специално подбрани спортни дейности и приключения, с цел да преодолеят притеснението си и да изградят самочувствие, да се научат да контролират диабета и да живеят пълноценно, въпреки диагнозата си. Част от приключенията бяха панорамно издигане с балон над Белоградчишките скали, разходка с драконови лодки в Рабишкото езеро, преминаване през пещера, катерене по стена, пешеходни преходи и лагерни огньове.

Всички тези дейности, изпълнени в присъствието на специалисти и експерти, повлияха благоприятно върху емоционалното и физическо състояние на децата и техните родители.

Специалисти и медицински лица, по време на изпълнението на проекта и диабетните лагери, измерваха и направиха последващ анализ на състоянието на нивата на кръвната захар сред участниците – деца с диагноза диабет. Експертите на основа на направения анализ дадоха и своите заключения как различните активности и спортни дейности влияят на децата с това заболяване и как това се отразява на тяхното самочувствие, психическа устойчивост за дългосрочното водене на нормален живот с диабет в състояние на условно здраве.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!