Община Видин търси хора, които да получават топъл обяд

Заинтересованите лица имат възможност да подадат необходимите документи в Общинско предприятие „Социални дейности“ в град Видин, ул. „Княз Борис I“ № 3, а в населените места на територията на Общината – в кметствата, съобщиха от Пресцентъра на Община Видин.

Топлият обяд се осигурява по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Право да кандидатстват за ползване на услугата имат хора от следните целеви групи: лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; скитащи и бездомни лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Топлият обяд включва еднократно хранене – супа, основно ястие и хляб, а веднъж в седмицата и десерт.

С повече подробности по темата може да се запознаете тук: https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/municipality/municipality-characteristics/citizens-info/projects/executed-projects/programa-hrani/h5

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!