Съдия Антония Генадиева – втори мандат ръководител на Административен съд – Видин

На 1 ноември 2022година, съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра съдия Антония Генадиева за втори мандат като административен ръководител на Административен съд – Видин, съобщиха от Пресцентъра на институцията.

Съдия Генадиева има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Професионалната ѝ кариера започва през 1999 г. като съдия в Районен съд – Видин, след което от 01.11.1999 г. е младши съдия в Окръжен съд – Видин, а от 01.03.2000 г. – отново съдия в Районен съд – Видин. На 15.02.2007 г. встъпва в Административен съд – Видин и в периода 16.04.2007 г. – 21.04.2017 г. е негов заместник-председател. Първият ѝ мандат като административен ръководител – председател на съда е от 21.04.2017 г. до 21.04.2022 г., след което и към момента е изпълняващ функциите „административен ръководител“.

Натрупаният административен капацитет и дългогодишният професионален опит ѝ дават увереност да кандидатства за длъжността, за да продължи да надгражда постигнатите до момента резултати на съда, чрез внедряване на нови технологии и иновации.

Основни приоритети на магистрата са запазването на постигнатите бързина и качество на осъществяваната правосъдна дейност, развитие на кадровия потенциал на съда, предоставяне на компетентно и качествено правосъдие, високо ниво на административното обслужване, нови механизми и инструменти за отчетност, предвидимост, публичност в работата на съда, за подобряване на доверието на обществото към съдебната институция. Съдия Генадиева постави акцента върху развитието на електронното правосъдие чрез прилагане на нови технологии и програмни решения за електронна обработка на делата, както и на нови форми на комуникация с обществеността, чрез постиженията в информационните технологии.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Цветинка Пашкунова – член на ВСС и Боян Магдалинчев – представляващ на ВСС, обърнаха внимание на притежаваните от магистрата професионални и нравствени качества, получената висока атестационна оценка и дадената от общото събрание на съдиите подкрепа, акцентираха и върху нейните качества на толерантен административен ръководител, доказал се в първия ръководен мандат и преди това като заместник-председател, както и на нейния принос за създаване на отлични условия за работа в настоящата сграда на Административен съд – Видин и категорично подкрепиха нейната кандидатура.

Обърнато бе внимание на получената висока оценка от Министерството на образованието и науката за създадения от Административен съд – Видин, Окръжен съд – Видин, Районен съд – Кула и Районен съд – Белоградчик, филм „Твоите най-важни права и отговорности като дете“ при изпълнение на дейностите по Образователната програма на ВСС.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Започна полагането на нов асфалт на алея в Крайдунавския парк, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Предстои да бъдат асфалтирани алеи в участъка на парк „Рова“ от Общинския пазар до Регионалната здравна инспекция (бившето ХЕИ), както и алеи с обща площ около 1500 кв. м в парк „Владикина бахча“ на обща стойност 576 000 лв. Ще бъде направен основен ремонт на тротоарите на ул. „Цар Симеон Велики“ в участъка от ул. „Широка“ до ул. „Гео Милев“, ремонт на двора на Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“, както и асфалтиране на междублокови пространства в град Видин: на ул. „Цар Асен I“ №14; зад блок 1 в ж.к. „Възраждане“; на ул. „Райна Княгиня“ №6; на блок „Кольо Фичето“ №2.

Предстои асфалтиране и на улици в 17 населени места на Общината, като общата стойност на предстоящите дейности е 360 000 лв. Работата вече започна в село Буковец, където се полага нов асфалт на площада. Ще бъдат ремонтирани улици и в селата Въртоп, Ивановци, Цар Симеоново, Синаговци, Търняне, Слана бара, Новоселци, Бела Рада, Войница, Рупци, Акациево, Генерал Мариново, Пешаково, Дружба, Каленик и в Дунавци.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!