Удължиха срока за регистрация на кладенците

Днес, в зала със 182 гласа „ЗА“, се удължи срокът за регистрация на кладенци за задоволяване на собствени потребности на граждани, разположени в границите на населените места и селищните образувания, с още три години – до 28 ноември 2025 г., съобщи Росица Кирова, депутат от област Видин.

Удължава се и срокът за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Регистрацията е безплатна, лесна и по съвсем облекчена процедура. За изпълнението на това задължение общинските кметове и тези на населени места могат активно да съдействат. Не се предвижда налагане на такси и плащания за ползване на водата. Водата е общо благо. Ресурс, който трябва да се използва с грижа. Живеем в години, когато водата е все по-ценна. Затова е редно да бъде вписана в регистър и правилно да се управлява, за да е достъпна за всички – допълва Росица Кирова.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!