Разширяват гробищния парк във Видин

На днешното заседание на Общинския съвет заместник-кметът на Община Видин по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова представи информация за текущото изпълнение на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“, съобщихаот Пресцентъра на институцията. В дневния ред бе включено предложение за захранване с 1 500 000 лв. банковата извънбюджетна сметка по проекта. Средствата са необходими за разплащане на дейностите по втория етап – доставка, монтаж и гаранционна техническа поддръжка на новите отоплителни уреди, както и демонтаж на старите.

Тъй като проектът е на стойност 12 000 000 лева, Община Видин няма да е в състояние да се справи без кредит за оборотни средства от Фонд „Флаг“, като предложение за изтеглянето му ще бъде внесено за гласуване в Общинския съвет в началото на следващата година. С този кредит ще бъдат възстановени на общинския бюджет гласуваните днес 1 500 000 лв. „Верификацията на средства от страна на Управляващия орган става в рамките на три-четири месеца. През това време ние се отчитаме редовно, но верификацията отнема време, през което ние трябва да сме в състояние да заплащаме на фирмите изпълнители, за да не прекъсват те своята работа. Затова Общината навреме предприема всички мерки за осигуряване на необходимите оборотни средства“, подчерта Тодорова.

До момента са монтирани 68 пелетни котли; 82 пелетни камини; 6 топловъздушни камини и общо 104 климатика.

Общински съветници поставиха въпроси във връзка с получени сигнали от граждани, според които при идването на фирмата, извършваща монтажите, им е казано, че трябва да заплатят определена сума и затова те се отказват. Десислава Тодорова подчерта, че в договора, подписан от всеки кандидат, одобрен за получаване на нови отоплителни уреди, изрично е записано, че всички разходи, свързани с изграждането на отоплителната инсталация, са за сметка на съответния заявител. Тя обясни, че основната причина за откази са значително повишените цени на пелетите. Заместник-кметът напомни, че заради доброто изпълнение на проекта до момента, Община Видин получи допълнителни над 3 300 000 лева. Това ще даде възможност през януари месец догодина да бъде обявена още една покана за набиране на заявления от желаещи да получат нови екологични отоплителни уреди.

На заседанието бе взето решение за създаване на Общинско предприятие „Зони за платено паркиране“, с което дейността се отделя от Общинското предприятие „Пазари и паркинги“. „Първата цел на това предложение е подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез регулиране на трафика в централната градска част. Втората цел е подобряване на организацията на движението. И едва третата цел, която сме си поставили, е свързана с обстоятелството, че досега тази дейност е била неефективна във финансов аспект“, отбеляза по време на дебатите заместник-кметът по финансовата дейност Цветомира Илиева. Тя уточни, че след въвеждането, считано от 1 април, на новите правила за работа на зоните за платено паркиране във Видин, което бе направено с решение на Общинския съвет, средномесечните приходи възлизат на около 30 000 лв. Тази сума е напълно достатъчна, за да бъдат покрити разходите и дори да се генерира известен приход. Илиева посочи, че дотогава „синята зона“ е работила на загуба, което е показал и докладът от направения вътрешен одит за периода 2020-2021 година. Заместник-кметът заяви, че след създаването на самостоятелно предприятие ще бъдат увеличени и трудовите възнаграждения на инспекторите, които по осем часа на ден са навън и изпълняват задълженията си дори при тежки метеорологични условия.

Петър Петров, който в момента е ръководител на „синята зона“, обясни, че пазарите и зоните за платено паркиране функционират върху изцяло различна нормативна база, като вторите се управляват въз основа на Закона за движение по пътищата и Наредбата за организация на движението в град Видин, която Общинският съвет е приел. Петров бе категоричен, че със създаването на Общинско предприятие „Зони за платено паркиране“ дейността ще се подобри, тъй като до момента е имало случаи на размиване на отговорностите на фона на коренно различните дейности, които са свързани с работата на пазарите и тази на „синята зона“.

Общинските съветници също така гласуваха преминаването на звено „Охрана“ към структурата на Общинска администрация – Видин. То става част от отдел „Контрол и опазване на обществения ред“, който се преименува в отдел „Контрол, опазване на обществения ред и охрана“. Числеността на отдела се увеличава с 27 служители, от които 5 бр. на длъжност „инспектор“ и 22 бр. на длъжност „специалист-охрана“. С тази промяна ще се постигне по-добра оперативност, но нищо в самата дейност няма да се промени, увери секретарят на Общината Емилиян Енчев.

Единодушно бе одобрено да започне процедура за разширяване на новия гробищен парк на Видин. Общинският съвет даде разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на град Видин в обхвата на поземлен имот в местността Алимана, с цел промяна на предназначението му от територия за „обработваеми земеделски земи“ в територия за „гробищен парк“. Имотът е в съседство с Новия гробищен парк, който по този начин ще бъде разширен с допълнителна площ от над 28 478 кв. м.

Без отговор остана питането за откриване на денонощна аптека във Видин, отправено от групата общинска съветници от „Справедливост за Видин“.

Снимкa: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!