Минералните извори и действията на местната власт

Наскоро бяха проведени две срещи за минералните извори – национална, в Парламента, и местна – в с. Сланотрън. Да чуем коментарите на Росица Кирова, народен представител от област Видин, която от години се занимава настоятелно с този въпрос:

Росица Кирова припомни за разговорите, които са водени с трима видински кметове и техните екипи, още докато тя оглавява Гражданско движение „Единни за промяна“. Благодарение на тези действия проектите за изворите в Сланотрън, Видин и Градец са направени. Трябва да се получи разрешително за сондаж, за да се „изведе“ минералната вода над земята, да й се направят отново съответните лабораторни изследвания и чак тогава да се „сложи“ на тезгяха за предлагане… Като преди това трябва да има ясни предварителни условия за разпределение – какъв процент от дебита ще се ползва за балнеолечение, какъв – за хотелска база и пр.

„Пързалка на бесния популизъм“ нарече Росица Кирова действията на местната власт по отношение на въпроса за трите минерални извори в Община Видин. Тя остро разкритикува някои публикации в национални и местни медии по повод на казаното и коментирано в Сланотрън.

error: Content is protected !!