Новите паралелки за следващата учебна година

На 9 февруари 2023г. в Конферентния център на Областна администрация се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на Област Видин, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Предложенията за държавния план прием бяха представени от Галя Павлова – и. д. Началник на Регионалното управление на образованието – Видин.

Предвижда се през следващата учебна година в областта да се разкрият общо 28 паралелки – 9 профилирани и 19 професионални. С дуална система на обучение ще са 5 паралелки. Паралелките със защитени специалности от професии ще са 2, а паралелките със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг – 8.

Нови специалности ще се разкрият в три училища – в СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик специалност „Селски туризъм“, в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ново село специалност „ Трайни насаждения “ и в СУ „Н. Й. Вапцаров“, с. Дреновец специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки “.

По време на заседанието се отчетоха и предприетите, през първия срок на учебната 2022/2023 година, дейности и възникнали проблеми при изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018г. за създаване и функциониране на Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Снимка: Областна администрация

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!