Белоградчик с протестна декларация до министри

Днес Боян Минков, председател на Общински съвет – Белоградчик, е изпратил Декларация-възражение против „Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „3Б-1“, област Видин и област Монтана“ до министъра на енергетиката, с копие до министъра на околната среда и водите и до управителя на област Видин. Копие от Деклараията беше изпратено и до медиите:

„Обръщам се към Вас с молба за съдействие за популяризирането на един сериозен проблем, който застрашава екологичното състояние на цяла Северозападна България и е в несъответствие със стремежа на всички ни за развитието на туризъм в региона.

На 27.01.2023 г. Министерството на енергетиката откри производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „ЗБ-1“, разположена на територията на общините Чупрене и Белоградчик, област Видин, и община Чипровци, област Монтана.“

Ето и пълният текст на Декларацията-възражение:

„Уважаеми Господа,

Обръщам се към Вас от името на общинските съветници и жителите на община Белоградчик, за да изкажа сериозното им безпокойство и гражданско възражение срещу откритото производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ „ЗБ-1“, разположена на територията на общини Чупрене и Белоградчик, област Видин и община Чипровци, област Монтана и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35 (посочени са).

Определената за изкопни дейности, с цел проучването на наличие на метални полезни изкопаеми, площ „ЗБ-1“, попада изцяло в Натура 2000, зона „Западна Стара планина и Предбалкан“. Освен това, тя е в близост до няколко защитени местности от национално значение. Същата е част и от бъдещия Природен Парк „Западен Балкан“, за който е внесено проектно предложение в МОСВ.

Посочените екологични параметри са само част от притесненията на местната общност за съхраняването на природата в региона. Жителите на Белоградчик са силно обезпокоени и от негативното въздействие на подобна дейност, включваща евентуалното ежедневно използване на тежка изкопна техника, експлоатирането на и без това нарушената инфраструктура около селата Стакевци, Чупрене, Горни лом и др., шумовите технологични мероприятия и всички останали негативни замърсяващи последствия.

Община Белоградчик е с основен отрасъл Туризъм и предвиденото търсене и проучване на подземни богатства е в основен разрез с политиката ѝ за привличане на все повече посетители, търсещи почивка в спокоен и девствен регион, отдалечен от каквато и да било изкопна дейност. Белоградчишкият скален венец е уникален природен феномен и посещението му от максимален брой туристи не само от страната, но и от чужбина, е от особено значение за икономическото и социално развитие на жителите на общината. Затова, те са в готовност да защитят исканията си за отмяна на решението на Министерството на енергетиката и с евентуални бъдещи протестни действия.

Вярвам, че декларацията на възражение ще бъде взета под внимание и нуждите на този беден, но съхранен регион, ще бъдат уважени!

Екипът на Общински съвет – Белоградчик oчаква Вашия отговор в най-скоро време, за да го представи на гражданите на Северозападна България.“

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!