Нови такси ще събират от военните окръжия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централно военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, съобщават от Пресцентъра на Кабинета.

В проекта на Постановление се предлага: за издаване на служебни бележки, уверения, удостоверения или други документи от информационните фондове на Централно военно окръжие да се събира такса 8 лева; за издаване на дубликат на военноотчетна книжка да се събира такса 16 лева; срокът за извършване на административните услуги да бъде намален от 14 на 7-дневен; създаване на възможност за заявяване на бързи административни услуги, които да се изпълняват в срок до 3 дни, като таксата за тях е в двоен размер.

Снимка: Пресцентър Агенция „Митници“

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!