Общината отговаря на ГЕРБ и показва скица за новия пазар

Във връзка с пресконференция на група общински съветници и разпространени в медиите твърдения, Община Видин счита за необходимо да даде разяснения и да предостави следната информация в потвърждение на това, че не извършва „усилена“ продажба на имоти:

Относно продажбата на имоти: за периода 2015-2019 г. управляващото мнозинство от цитираната група общински съветници са гласували положително Общината да извърши продажби на земи, терени и сгради на обща стойност 2 361 031 лева. В настоящия мандат, за периода от 2020 г. до 28.02.2023 г., са гласувани и извършени продажби на стойност 1 505 347 лева. Данните показват, че към този момент не се извършва „усилена“ разпродажба на имоти.

Относно идеята на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков за решаването на проблема с терена на незавършения покрит плувен басейн в града, казус с над 40-годишна давност, поясняваме:

Предложението за даване на съгласие от Общински съвет – Видин за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ в комплекс „Вида“, касаещ терена на закрития плувен басейн, не дава възможност да се извършват продажби на общински имоти. С такова решение се поставя началото на процес за изготвяне на ПУП, с който да се предвиди изграждане на нов и модерен пазар, както и на места за обществено обслужване. Едва след приемане на ПУП, което е дълъг процес, може да се вземе решение на заседание на Общински съвет за евентуална продажба на определен терен. Към момента такава продажба не стои на дневен ред и не е предлагана, за да е необходимо някой да се „бори“ срещу нея.

Община Видин се надява, че всички заинтересовани граждани, фирми, обществени организации и общински съветници ще участват с идеи при изработката на новия ПУП.

Заглавната снимка: скица на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на терена на бившия закрит плувен басейн – Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!