Нов правилник на Музея

Обществено обсъждане на Проект на Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Видин се проведе днес в града.

Досегашният Правилник за дейността на институцията не е актуален, каза Борислава Борисова, зам.-кмет на Община Видин. В проекта за нов правилник се регламентират: издателска дейност, научна, библиотечна и фондова дейност.

Христина Кирилова, директор на Музея, разказа накратко за предлаганите промени:

В Музея работят 28 служители, петима от които са с научна степен „Доктор“: Сашка Бизеранова, Христина Кирилова, Ваня Ставрева, Богдан Александров и Екатерина Дюлгерова. Очаква се скорошна защита и на новоназначената Петя Иванова. Тези факти обуславят необходимостта от възможност за научна и издателска дейност.

На Музея е необходим фондохранител, какъвто до момента няма. Тази нова длъжност би могла да обедини и наличната библиотечна сбирка, която сега се намира във всеки отдел.

Предложените промени за нов Правилник на Регионален исторически музей – Видин ще бъдат обсъдени в съответната комисия към Общинския съвет в града и включени в дневния ред на някоя от следващите сесии.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!