Съдът реши жалбите срещу Решение на МС за Модернизация на участък от I-1/Е-79/Видин-Ботевград

Всички 21 броя образувани дела по постъпили жалби срещу Решение №12/ 06.01.2023г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Модернизация на участък от I-1/Е-79/“Видин-Ботевград“ в Административен съд-Видин, са решени и влезли в законна сила, съобщиха от Пресцентъра на Административен съд – Видин.

По 3 делата Съдът е отхвърлил жалбите на оспорващите размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях. По 13 от делата, касаещи земеделски имоти, находящи се в землищатата на селата Ружинци, Плешивец и Гюргич, обл. Видин, Съдът е изменил Решение №12/ 06.01.2023г. на Министерския съвет на Република България, като е уважил жалбите и е увеличил размера на паричното обезщетение за претендираните имоти. По 3 от административните дела, в едната част Съдът е изменил Решение №12/ 06.01.2023г. на Министерския съвет на Република България, като е увеличил размера на паричното обезщетение за един от имотите, а в останалата част и по отношение на останалите, жалбата е отхвърлена. Решенията на Съда по тези производства са окончателни.

Прекратените дела по молби на жалбоподателите са 2. Те са подлежали на обжалване, но не са оспорени и са влезли в законна сила.

При постановяване на решенията си, Съдът се е съобразил със събраните доказателства, между които и заключенията на лицензираните експерти с оценителна правоспособност „земеделски земи и трайни насаждения“, вписани в публичния регистър на независимите оценители

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!