Изясняват собствеността на паметници на културата във Видин

Областният управител Иво Атанасов откри заседанието за изясняване собствеността на паметници на културата във Видинско. В заседанието взеха участие заместник областният управител Ани Арутюнян, главният юрист консулт в Дирекция „Управление на собствеността“ Надя Димова, директорът на Дирекция „Управление на собствеността“ Нуршен Малкоч в Министерството на културата, кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, секретарят на местната управа Емилиян Енчев, директорът на видинската служба на „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ инж. Владимир Гергов, както и представители и собственици на два от имотите.

Темата на експертната среща бе изяснаване на собствеността и актуализиране на държавните актове на „Венециански склад“ и „Телеграф Капия“. Присъстващите обсъдиха конкретни мерки и действия, които институциите да предпиремат, за да се премени обликът на историческото наследство на видинчани. Изяснени бяха факти и обстоятелства за някои от паметниците на културата с национално значение, сред които Крепостни стени на турско кале – от „Баба Вида“ до „Флорентин капия“. По предложение на Областна администрация – Видин бе разгледан и казусът с крепостните порти „Еничар капия“ и „Пазар капия“.

Венецианският склад във Видин разполага с неактуализиран акт за държавна собственост, според който паметникът на културата е със статут публична държавна собственост. Поземленият имот е общинска собственост, а част от обекта – на частно лице. За културната ценност ще се предприемат стъпки по актуализиране на акта, съгласно Казастралната карта на града. Областният управител Иво Атанасов се ангажира да ускори процеса по актуване.

Емблематичният за Видин паметник на културата „Телеграф капия“ от години е в непривлекателен вид, като състоянието му продължава да се влошава. Констатирано бе, че следва да се предприемат действия за актуализация на акта на публична държавна собственост, който е от 2004г. И не е в съответствие с кадастралната карта на града. За целта ще бъде предприето заснемане на сградата и отразяване в кадастъра.

Представителите на Министерството на културата поставиха въпроса за стопанисването на Музей „Кръстата казарма“ във Видин, който се управлява от РИМ и следва да бъде предоставен в управление на Община Видин с Решение на МС.

Присъстващите се обединиха около предложението да се изясни статутът на „Еничар капия“ и да се вземат мерки по актуализиране акта на собственост на „Пазар капия“.

Експертната среща премина в конструктивен диалог, като бяха разписани дейности с конкретни срокове, които институциите следва да предприемат по отстраняване на нередностите по цялостната документация на паметниците, които ще бъдат разгледани на предстоящото заседание на ОбС, насрочено за 11.09.2023 г.

Кметът на Видин д-р Ценков пое ангажимент да внесе предложение за приемане на решение посочените обекти да бъдат предоставени на общината за управление.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!