Проекти за развитие на туризма в граничните райони на България и Сърбия

158 организации от България и Сърбия участват в 43 проектни идеи, подадени в рамките на Поканата за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Сърбия 2021-2027, съобщиха от Пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган – Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обяви поканата през месец юни тази година. В рамките на Специфична цел 2 „Подобряване на регионалната конкурентоспособност, включително в областта на туризма“ ще се финансират проекти на обща стойност 8,5 млн. евро. Програмният регион включва територията на областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил в България, както и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия.

Голяма част от концепциите са фокусирани върху разнообразни дейности, свързани с развитието на туризма. Сред тях са разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти, реставрация, опазване и експониране на обекти на културното наследство, подкрепа за природни туристически обекти, инвестиции в инфраструктура и съоръжения, засилване на връзките между природните и културните обекти, включително тяхната свързаност и мобилност, обучение на персонала на туристическите атракции, подобряване на практиките за туристически маркетинг и брандиране на трансграничния регион.

Повечето предложения за проектни концепции са разработени в партньорства със средно 4 участника, представляващи местни/регионални органи и власти, агенции за регионално и секторно развитие, организации в подкрепа на бизнеса, НПО, академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции. Очаква се разнообразието и разширяването на обхвата на проектните усилия да засили връзките между различни области и общностите от двете страни на границата, както и да допринесе за икономическото развитие на района.

След разглеждане и одобрение на подадените концепции от Съвета за управление на Териториалната стратегия на Програмата, най-добрите проектни идеи, които допринасят за постигането на стратегията, ще могат да продължат в следващия етап с разработване на пълни проектни предложения, които ще бъдат финансирани по Програмата (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България – Сърбия 2021-2027.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!