Лятна красота през есента

Една от най-красивите многоцветни птици в нашата страна е пчелоядът. Птиците са разпространени най-вече в Добруджа – Балчик, Крапец, Дуранкулак но и в Тракия – Момчилград, Мандренското езеро и крайбрежието край Бургас. Най-голямата колония на пчелояди в България е „Стената“, разположена югозападно от Тутракан. Там се намират големи гнездови колонии (по над 100 двойки), разположени на отвесни льосови стени.

В Северозападна България обикновеният пчелояд също има обиталище – малко над Арчар, в отвесен льосов бряг, осеян с множество дупки, където гнездят птиците.

Пчелоядът е прелетен вид с изключително богато многоцветно оперение. Птицата зимува в Южна Африка. Защитен вид.

В подобни отвори гнезди и скалната лястовица.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!