Любопитните синигерчета

Във Видин има доста от тези пребиваващи целогодишно птици, може би дори превишават броя на врабчетата, но това знаят само орнитолозите, ако правят изследвания.

Големият синигер е един от най-едрите видове синигери и същевременно най-широко разпространеният. Храни се предимно с насекоми и дребни безгръбначни, но зимно време и при недостиг на храна е всеяден. Гнезди в дупки и хралупи по дървета. В България е защитен от закона вид. Въпреки това е най-често срещаната птица в България след врабчето и домашния гълъб, пише в Уикипедия.

Мъжките и женските синигери се различават по черната ивица, разделяща корема им, която е по-тясна при женските и по-широка при мъжките. Младите синигери имат едва забележима такава ивица.

Ако оставите парче хляб на терасата, може да се любувате на присъствието им.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!