Приключи социално-образователен проект на Община Видин

Заключителната пресконференция по проект „Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“ беше открита от Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика на Община Видин и ръководител на проекта. Борисова изрази удовлетворението си от успешното приключване на работата и заяви: „Това е още една стъпка към подобряване качеството на живот и създаване на по-добри условия за учащите се, за хората от уязвими групи и за всички нуждаещи се“, съобщиха от Пресцентъра на институцията.

Проектът е финансиран от две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 и „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Общата стойност на проекта е 1 589 270.65 лв. от които 1 199 362.90 лв. по ОП РЧР и 389 907.75 лв. по ОП НОИР.

Асоциирани партньори по проекта са Министерството на образованието и науката, чрез Регионалното управление на образованието; Агенцията за социално подпомагане, чрез Регионалната дирекция „Социално подпомагане“; Агенцията по заетостта, чрез Дирекция „Бюро по труда“ и Регионалната здравна инспекция в град Видин.

Общата цел на проекта е създаването и прилагането на ефективен и иновативен междусекторен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на Община Видин, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколенията.

Снимка: Пресцентър Община Видин
Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!