Прекъснатата връзка между общините и София при бедствия

Последните „бедстващи“ дни от миналата седмица поставиха доста въпроси. Най-главният може би е, че в селищата без ток нямаше и телефонна връзка. Т.е. тези хора, вкл. длъжностните лица от кметства и пр., нямаха връзка със света, само защото мобилните оператори нямат изправни батерии или генератори в съответните мобилни „клетки“. Така беше във Видинско, а, вероятно, и на много други места. Без мобилни и стационарни телефони, без интернет. Ами ако стане война, ако има природно бедствие? Как биха стигнали до хората известията за ранно известявания при необходимост?…

Зададох тези въпроси на Министерството на транспорта и съобщенията, а не на мобилните оператори, защото смятам че Министърът единствено може да реши този проблем.

Публикувам пълният им отговор: „Несъмнено, мобилните мрежи предоставят бърз и достъпен начин за комуникация и могат да бъдат ефективно използвани за подобряване на реакцията при бедствия и спасителни операции.

В действащата нормативна уредба са регламентирани задълженията на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги да предприемат подходящи и пропорционални технически и организационни мерки за управление на риска за сигурността на мрежите и услугите, осигуряващи ниво на сигурност, съответстващо на оценения риск.

Комисията за регулиране на съобщенията е регулаторния орган, който разполага с правомощия да осигурява спазването на изискванията за поддържане на целостта на обществените електронни съобщителни мрежи и за сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги и разследва случаи на неспазване на изискванията за осигуряване на сигурност на обществените електронни съобщителни мрежи и услуги, както и въздействието им върху сигурността на мрежите и услугите.

Изпълнението на нормативните изисквания и предприетите от предприятията мерки за управление на сигурността на мрежите, могат да се установят при извършване на проверка от страна на Комисията за регулиране на съобщенията.

Министерство на транспорта и съобщенията се ангажира, в рамките на функционалните си компетентности, да работи в сътрудничество със съответните заинтересовани страни за предприемане на ефективни мерки за осигуряване на сигурността на електронните комуникационни мрежи.

Независимо от горното, следва да се има предвид, че дори и да е налично резервно захранване на базовите станции, същото трудно може да издържи дълги периоди на прекъсване на основното електрозахранване. Както практиката показва, за отдалечените региони, възстановяването на електропреносната мрежа понякога отнема много време. Наблюдаваните екстремни метеорологични условия възпрепятстват както екипите, отговорни за възстановяване на засегнатата пътна и електропреносна инфраструктура, така и затрудняват екипите на мобилните оператори да достигнат до базовите станции, за да възстановят нормалното им функциониране.“

Доколкото имам информация, преди години всички служби са имали подземна връзка директно с Министерски съвет. Връзка по кабел, която не се е влияла от капризите на времето.

Снимка: СЗДП Враца

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!