Заключителна пресконференция по проекта за Синагогата

На събитието по повод приключването на проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ присъстваха: Десислава Тодорова – заместник-кмет по европейски политики и инвестиции и експерт „Мониторинг“ в екипа на проекта, Десислава Евгениева – главен архитект на Община Видин и ръководител на проекта, членовете на екипа, представители на културни институции, на еврейската общност във Видин, граждани, съобщиха от Пресцентъра на Общината.

Заместник-кметът заяви, че за нея е било истинско удоволствие да бъде част от екипа за управление на един от най-мащабните инфраструктурни проекти на Община Видин в сферата на туризма. „Чрез възстановяването на сградата на Синагогата и превръщането й в Културен център „Жул Паскин“ Община Видин ще разгърне мащабната си инициатива за създаване на туристически комплекс от исторически забележителности“ – каза Тодорова.

„Основната дейност по проекта е изпълнението на инженеринг за обект „Реставрация и консервация на еврейска синагога и реконструкция и адаптация за „Културен център „Жул Паскин“ и изграждане на обслужваща сграда“ – отбеляза арх. Десислава Евгениева. Извършени са строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за основната сграда на Синагогата, околното пространство. Изградена е обслужваща сграда, която ще изпълнява функциите на информационен център и кафене, което все още не работи. Обектът е въведен в експлоатация на 4.09.2023 г., след съгласуване с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство.

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ е финансиран по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне „Развитие на туристически атракции“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-6.002-0001-C01 и с комбинирана подкрепа от финансов инструмент – Договор за инвестиционен кредит, сключен с „Регионален фонд за градско развитие” АД и „Банка ДСК” АД.

Общата стойност на проекта е 10 086 374,54 лв., от които 8 571 374,54 лв. са безвъзмездна финансова помощ, 1 500 000,00 лв. са финансов инструмент и 15 000,00 лв. са собствено финансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца (29.12.2020 г. – 26.10.2023 г., с период на прекъсване от 27.04.2022 г. до 25.08.2022 г).

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!