Приключи проектът за подобряване качеството на атмосферния въздух

Закриващата пресконференция във връзка с изпълнението на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ се състоя днес. Тя бе открита от Десислава Тодорова, заместник-кмет по европейски политики и инвестиции. Тодорова изрази удовлетворението си от успешната работа по проекта и изпълнението на всички дейности по предварително утвърдените графици, като каза, че над 3 800 домакинства са се възползвали от проекта и заменили своите отоплителни устройства на дърва и въглища с по-екологосъобразни отоплителни уреди.

Резултатите от извършените дейности представи инж. Румен Лилов, началник на отдел „Устройство на територията“ и ръководител на проекта. Той отбеляза, че проектът се реализира на два етапа. През първия са извършени всички действия за подготовката на инвестициите. През втория етап Общината започва реализацията на инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи съобразно техническите решения от етап I. Обявени са четири покани за набиране на заявления от домакинства, желаещи да подменят старите си уреди на дърва/ въглища с нови алтернативни уреди, използващи за отопление пелети и електрическа енергия (климатици), като са подадени над 6380 заявления.

На одобрените домакинства е предоставено безвъзмездно: Доставка, внасяне до мястото на монтажа и монтаж в имота на избрано от тях ново отоплително устройство; Демонтаж на съществуващото старо отоплително оборудване, работещо на дърва и/или въглища, изнасяне от имота и предаването му за рециклиране; Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство; Гаранция и гаранционно обслужване на доставеното и монтирано ново отоплително устройство, при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател; Годишен технически преглед на новото отоплително устройство еднократно след първия отоплителен сезон.

Инж. Лилов посочи, че важно условие е било кандидатите да предадат безвъзмездно на Община Видин старите отоплителни уреди на дърва и/или въглища. Демонтираните уреди на твърдо гориво и предадени на лица, регистрирани за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, са 4940 броя.

Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Видин“ е съфинансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Общата стойност на проекта е 15 788 669, 46 лв., от които: европейско съфинансиране – 13 420 369,04 лв. и национално съфинансиране – 2 368 300,42 лв.

Датата на стартиране на проекта е 15.08.2019 г., а на приключване – 15.05.2024 г.

Снимка: Пресцентър Община Видин
Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!