Нов опит за избор на председател на Общинския съвет във Видин

Тринайсет общински съветници на 13 декември свикват поредна сесия на Общинския съвет с една единствена точка в дневния ред: Преразглеждане на Решение №4, взето с протокол №2/24.11.2023 година на ОбС – Видин. Цитираното решение касае избора на Председател на Общинския съвет.

Как се стигна до ситуацията, в която още не е избран председател? Или поне се оспорва избирането му.

На проведеното заседание на 24 ноември съветниците трябваше да избират на първи тур измежду кандидатите: Светослав Славчев, Тихомир Станчев и Валери Сираков, а на втория тур – между Славчев и Станчев. От присъстващите 31 съветници, кандидатурата на Светослав Славчев беше подкрепена от 17 съветника.

Три дни по-късно, на 27.11, общинските съветници от групата на ГЕРБ във Видин подадоха сигнал до Прокуратурата и Областния управител за „грубо нарушаване на материалния и процесуалния закон, както и действия, санкционирани в Наказателния кодекс, с които изборът за председател на Общинския съвет в лицето на Светослав Славчев е незаконен“, както съобщиха от офиса на партията в града.

В документа се посочва, че на проведеното заседание на 24 ноември т.г. е осъществен контролиран вот с белязани бюлетини, което е отразено в протокола по избора от представителя на ГЕРБ в комисията Тихомир Станчев.

Светослав Славчев, на проведената пресконференция с ръководството на Общината, заяви, че няма белязана бюлетина.

Междувременно Областният управител на Видин издаде заповед и върна за ново разглеждане избора на председател на ОбС – Видин. Така насроченото за 4 декември т.г. заседание на Общински съвет – Видин беше отменено.

На 5 декември Административен съд Видин остави без разглеждане жалбата на Светослав Славчев, като председател на Общински съвет Видин, против Заповед № РД 25-40/29.11.2023 г. на Областен управител на област Видин и прекрати производството по адм. дело № 251/2023 г., съобщиха от Пресцентъра на институцията.

Заради тези неразбории Видин все още няма гласуван бюджет за 2023 година.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 50 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!