Висшият административен съд отмени определение на АС Видин за председателя на ОбС

С ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 12832, София, 20.12.2023 г. ВАС ОТМЕНЯ определение №425 от 05.12.2023год., постановено по А.д.№251/2023год. по описа на Административен съд Видин. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане жалбата на Светослав Славчев, като Председател на Общински съвет-Видин против Заповед №РД-25-40 от 29.11.2023год. на Областен управител на Област Видин и за разглеждане и произнасяне по искането за спиране изпълнението на оспорената Заповед РД-25-40 от 2911.2023год. на Областен управител на Област Видин, съобразно мотивите на настоящото определение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и е подписано от: ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН РАДЕНКОВ и ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБКА ПЕТРОВА и КРЕМЕНА БОРИСОВА

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!