Увеличават се парите за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Министерския съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 година за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища, съобщиха от Пресцентъра на Кабинета.

С приемането на Постановлението минималните диференцирани размери се увеличават, както следва: от 3 лв. на 5 лв. на дете за бюджетна година – за децата в държавните, общинските и частните детски градини и в държавните, общинските и частните училища, включително тези в подготвителните групи; от 5 лв. на 10 лв. на ученик за бюджетна година – за учениците в държавните, общинските, частните и духовните училища в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа; от 5 лв. на 10 лв. на студент за бюджетна година – за студентите редовна форма на обучение във висшите училища; от 5 лв. на 10 лв. на курсант за бюджетна година – за курсантите от висшите военни училища и Академията на МВР.

Предложеното изменение е в изпълнение на приоритетите и мерките в областта на спорта, включени в Програмата за управление на Република България за периода юни 2023 г. -декември 2024 г., приета с Решение № 506 на Министерския съвет от 26.07.2023 г.

Приемането на предложения проект на Постановление и увеличаването на финансовите средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно­туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища цели повишаване на удовлетвореността на общо 1 038 164 деца и учащи, от които: 215 958 деца в предучилищното образование (в държавни детски градини – 661, в общински детски градини – 209 339, в частни детски градини – 5 958), 687 497 ученици (в държавни училища-96 080, в общински училища-577 493, в частни училища-13 924) и 134 709 студенти/курсанти (124 279 в държавни висши училища и 10 430 в частни висши училища), и насърчаване на мотивацията им за здравословна физическа активност, занимания със спорт и участие в спортно-туристически дейности.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!