Община Видин спечели още два проекта за енергийна ефективност

Единият проект – „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на „Гребна база“, гр. Видин“ е на обща стойност 1 409 514,16 лв., от които 1371737, 65 лв. безвъзмездни средства и 37 776,51 лв. – собствено участие на Община Видин, съобщават от Пресцентъра на институцията. По него ще се внедрят следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени, на покрив и на под; смяна на дограма; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и отопление. След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „Е“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия от скалата на енергопотреблението.

Вторият проект е „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни сгради в стадион „Георги Бенковски“, гр. Видин“, на обща стойност 1 785 761,51 лв., (100% безвъзмездни средства). Той предвижда следните мерки за енергийна ефективност: топлоизолация на фасадни стени и на покрив; смяна на дограма; въвеждане на система за битова гореща вода; изграждане на нова отоплителна система за отопление и битова гореща вода; фотоволтаична инсталация и система за съхранение на енергия и смяна на осветителни тела. След приключването на строително-монтажните работи от клас на енергопотребление „G“ сградата ще постигне клас на енергопотребление „А“, като ще отговаря на изискването за сграда с близко до нулевото потребление на енергия.

Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване на разходите на енергия и ресурси, в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции. Реализирането на двата проекта ще има значителен принос за подобряването на условията за провеждането както на спортни състезания, така и на спортно-тренировъчната дейност на спортните клубове във Видин.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!