Нови избори в Подгоре, кметът осъден

Общинската избирателна комисия в Макреш констатира и обявяви прекратяване на пълномощията на кмет и уведоми ЦИК за насрочване на частичен избор за кмет.

В ОИК – Макреш на 18.12.2023г., вх. № 107 са получени документи- писмо от Видински районен съд, с приложен заверен препис на Протокол № 201/06.12.2023г. по НОХД № 1178/2023г. по описа на ВРС, удостоверяващи настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на Кмет – основание по чл. 42, ал. 1, т. 4, от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ОИК – Макреш разгледа постъпилите документи и установи следното:

С постъпилото писмо, Видински районен съд уведомява, че в Районен съд- Видин е образувано НОХД № 1178/2023г. Делото е приключило с влязло в сила споразумение от 06.12.2023г., с което подсъдимият Илия Каменов Иванов се е признал за виновен в извършването на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание посочения текст и във връзка с чл.36 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, Съдът му е наложил наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 /три/ години. Приложен е и заверен препис от Протокол № 201 от 06.12.2023г. по НОХД№ 1178/2023г. по описа на Видински районен съд.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА ОИК – Макреш Р Е Ш И: Констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Илия Каменов Иванов – кмет на кметство с. Подгоре.

Уведомява Централната избирателна комисия, като изпраща копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване. Решението на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване. Подписано е от Председател: Биляна Венелинова Костова Кирилова и Секретар: Росен Кръстев Ангелов. Публикувано на 21.12.2023 в 15:39 часа.

Кметът е осъден за това, че по време на предизборната кампания, когато имал имунитет, шофирал след употреба на алкохол. И става дума за 300-400 метра… Тогава не е могло да бъде подведен под съдебна отговорност, но след изборите – да.

Подобен случай е прецедент.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!