Заключителна пресконференция за пешеходната зона

Проектът „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“ – от Спортната зала до Младежкия дом се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, чрез финансиране по ДБФП № BG16RFOP001-1.010-0006-C01/30.12.2020 г. Проектът трябва да приключи на 31 декември 2023 година.

Инж. Денислав Стаменов, ръководител на Проекта:


Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!