Заключителна пресконференция на европейския областен информационен център

Центърът е част от националната мрежа от 27 областни информационни центъра. Работи от 2011 година, а за периода 2022-2023 г. функционира в рамките на проект „Областен информационен център-Видин”, ДБФП BG05SFOP001-4.007-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На заключителна пресконференция днес ръководителят на проекта Албена Начева, началник отдел „Планиране, програмиране и инвестиции”, очерта накратко дейността на ОИЦ-а:Мариела Савкова, управител на ОИЦ- Видин, благодари на Община Видин за съвместната дейност:


Проектът „Областен информационен център-Видин”продължава още шест години.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!