Първо заседание на Общинския съвет във Видин за тази година

Заседанието започна с полагане на клетва от Емил Атанасов, от групата на политическа партия „БСП за България“, който влиза на мястото на Найден Йонов, назначен за заместник-кмет в община Видин по устройство на територията и развитие на инфраструктурата. Работата продължи по точките от дневния ред. Бяха избрани общиниски съветници в състава на постоянните комисии, непопълнени от предходното заседание на Общинския съвет, съобщиха от Пресцентъра на Общината.

Със свои мотивирани докладни от 5.01.2024 г. д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин, поддържа направените от месец декември 2023 година и върнати за ново обсъждане със заповед на Областния управител на област Видин седем предложения. В докладните кметът предлага общинските съветници да приемат повторно предложенията, включително и тяхното предварително изпълнение. Така актуализираният бюджет на Община Видин за 2023 година по приходната и разходната част, по функции, групи и дейности, натурални показатели и план за общинския дълг, след гласуване, бе приет с 25 гласа „за“, 0 -„против“ и 5 – „въздържали се“.

На заседанието бяха приети с пълно мнозинство точките, които касаят удължаване на сроковете за погасяване на кредити по договори, подписани с фонд „ФЛАГ“, по проектите за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Видин“; „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“; „Изграждане на социални жилища в гр.Видин“, както и захранване на банковата извънбюджетна сметка по проекти „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“ „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап“; „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Видин“, финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Д-р Ценков благодари на общинските съветници за подкрепата и заяви: “Минаха изборите и политическата ескалация. Ние, видинчани, в тази зала намерихме сили да се обединим в името и интереса на нашия град. Чакат ни много предизвикателства, които заедно ще извървим, работейки за бъдещето на община Видин и просперитета на нейните граждани“. Кметът допълни още, че за първи път правителството на Република България, чрез специалния общински фонд в държавния Бюджет 2024, на община Видин за заложени средства в размер на 16 000 000 лв. – капиталов разход, за ремонт на входните артерии на града – Южна промишлена зона; Новоселци, Капитановци и към Северна промишлена зона.

В дневния ред на днешното заседание с пълно мнозинство бяха приети и предложения за предоставяне на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване; проект за изменение на Подробен устройствен план за обекти на територията на Общината.

Снимка: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!