Нови избори за кмет на Слана бара

Административен съд – Видин обяви за недействителен изборът на кмет на кметство с. Слана бара, общ. Видин, проведен на първи тур на местните избори в Община Видин, обективиран в Решение №192-МИ/ 30.10.2023 г. на ОИК – Видин, съобщиха от Пресцентъра на Съда.

При огледа и преброяването на всички бюлетини от секция 050900120 в съдебно заседание се установи, че действителните и недействителните бюлетини за двамата кандидати с № 66 и № 70 не отговарят на посоченото в секционния протокол на конкретната секция.

Установените разлики в приетите за действителни, респ. за недействителни бюлетини от комисията са малки, но с оглед обстоятелството, че за избран на първи тур се приема, съгласно разпоредбата на чл.452,ал.3 от ИК кандидатът, получил повече от половината от действителните гласове се оказва, че различията, макар и минимални оказват влияние на крайния резултат.

Установените съществени нарушения, пряко засягат волята на избирателя и се отразяват на крайния изборен резултат, поради което следва изборът, обективиран в оспореното решение да бъде обявен за недействителен и да бъдат проведени нови избори за кмет на кметство с.Слана бара, общ.Видин.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!