Какво свърши Пожарната през 2023 година

Резултатите от работата на РДПБЗН-Видин и оперативната обстановка по линия на пожарната безопасност през 2023 г. бяха обсъдени на годишния отчет на структурата. В работния формат участва заместник-директорът на ГДПБЗН старши комисар Любомир Баров, съобщиха от Пресцентъра на МВР във Видин.

Подробен анализ за работата на регионалната дирекция и районните служби в областния град, Белоградчик и Кула, представи комисар Стилиян Пешев – директор на РДПБЗН – Видин. В дискусионен формат огнеборците коментираха резултатите по основните направления на дейност – превантивна, контролна и оперативна, през 2023 г. и обсъдиха приоритетите, целите и задачите за текущата година.

Заместник-директорът на ГДПБЗН старши комисар Любомир Баров акцентира върху важността на квалификацията и обучението на служителите и очерта значимостта на работата по европейски проекти. Реализирането им ще подобри оперативно-тактическите възможности на ГДБЗН и териториалните структури, материалната и учебните бази.

През 2023 г. структурните звена на РДПБЗН-Видин са реагирали на 999 сигнала за произшествия. Пожарите с материални загуби са били 146 (14.6% от общия брой сигнали), пожарите без материални загуби – 426 (42.6 % от всички произшествия), а случаите на оказана техническа помощ – 326 (32.6 % от общия брой). Един човек е загинал, а други трима са пострадали при пожари през изминалата година на територията на област Видин.

Количественото разпределение на пожарите с материални щети по отрасли обобщава: 66 пожара в жилищно стопанство, 35 в отрасъл сметосъбиране, 27 в транспорта и шест в селското стопанство.

Разпределението на пожарите с материални загуби за 2023 г. по причини извежда първо проявената небрежност при боравене с открит огън – тя е довела до 55 пожара (37.7 % от пожарите с щети). Късо съединение е предизвикало 43 пожара (29.5 % от общия брой). В резултат на техническа неизправност възникнали 15 пожара (10,3 % от общия брой). Неправилното ползване на отоплителни уреди е довело до седем пожара (4.8 %), а неправилно ползване на нагревателни уреди е предизвикало шест пожара (4.1 % от общия брой). По един пожар е възникнал поради самозапалване и детска игра.

През 2023 г. са били проверени 92 инвестиционни проекти за съответствието им с правилата и нормите за пожарна безопасност. Служители на регионалната дирекция и районните служби са участвали в работата на 48 държавни приемателни комисии, 19 експертни съвети по устройство на територията и извършили 53 контролни проверки на строежи за недопускане на отклонения от правилата и нормите за пожарна безопасност в процеса на строителството.

Основните резултати от дейността на състава, упражняващ държавен противопожарен контрол за осигуряване пожарната безопасност на обектите в експлоатация през 2023 г., включват 31 комплексни проверки на обекти, 301 контролни и 898 тематични проверки на обекти, 44 проверки по изпълнение на предписани мероприятия. Инспекторите съставили 272 констативни протокола от контролни проверки. За привеждане на обектите в съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност връчили 36 разпореждания, като общия брой на предписаните мероприятия е 69. По сигнали на граждани през годината извършили други пет проверки. За констатирани нарушения приложили 34 административно–наказателни мерки (малко над средната стойност за последните пет години).

Снимка: Пресцентър МВР Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!