Отиде си собственикът на една кариера

По пътя към село Киреево се намира Кариера „Рафаело“. Собственикът, както и на строителен магазин „Мой дом“ във Видин, е Николай Савов, когото днес неговите близки и приятели изпратиха в последния му земен път. Бог да го прости!

Но делата надживяват хората, нали така? Затова сега искам да разкажа за кариерата, която посетих през есента на миналата година. Инж. Илия Нинков, началник на открития рудник, разказа, че тук се добива и преработва скален материал. Скалата преминава през трошачна инсталация и се разделя на различни фракции: 0/31, 0/4, 4/12, 4/20 – за бетон, битумни смеси и за пътища, трошен камък за жп линии, 0/63 – за бетони и пътища и др. Фракциите се използват за асфалт, бетон, за различни насипвания.


В Кариерата се произвежда и варовиково брашно, което се използва в земеделието за намаляване киселинността на почвата.

Зад новите инсталации за инертни материали се виждат старите рингови пещи, в които от скалния материал се е изпичала негасена вар.

От площадката на Кариерата се вижда „Връшка чука“, където расте цветето Български ерантис (Eranthis bulgaricus Stef.) Критично застрашен вид, който вирее само от 550 до около 690 м н. в. в границите на защитената местност „Връшка чука“. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие, вписан в Червената книга на България.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!