Дунав мост Видин – Калафат продължава да е затворен

Причината за това са протестите на местните зърнопроизводители, които са блокирали вход-изхода към моста от 10 до 18 часа. Така ще е всеки ден, докато не се изпълнят исканията, които земеделците поставят към държавата и европейските структури, съобщи Жечко Андрейнски, Председател на Видинския съюз на зърнопроизводителите.

Днес в парламентарната комисия по земеделие се коментират претенциите на земеделците, които искат: Изпълнение на законодателни инициативи, свързани с подобряване на възможностите за извършване на земеделска дейност, а именно: Промени в чл. 37в от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), касаещи улесняване процеса на доброволно споразумяване за комасирано ползване на земеделските земи; Промени в Закона за арендата, целящи регламентиране на сключването на дългосрочни договори при наемане/арендоване на земеделска земя; Приемане на държавен механизъм за регулация на рентните плащания в страната, основан на добив и продажни цени; Създаване и приемане на Закон за браншовите организации в земеделието, Закон за аграрната камара и Закон за селскостопанските кооперативи.

По отношение на екологичните изисквания спрямо селското стопанство, произтичащи от Зелената сделка, българската страна да отстоява и изисква на европейско ниво облекчаване на зелените правила в Стратегическите планове за развитие на земеделието и селските райони, в това число и за прилагане за 2024 г. на дерогация от задължителните условия по ДЗЕС 7 Ротация на културите или други практики, целящи за запазването на почвения потенциал като диверсификация на културите и ДЗЕС 8 Минимален дял от обработваемата земя, отделена за непроизводствени площи и характеристики. Отстояване на европейско ниво на позицията за реално изравняване на субсидиите и подпомагането за европейските производители.

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!