Обществено обсъждане на проект на Наредба №2 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и реклама

На събитието присъстваха секретарят на Община Видин Емилиян Енчев, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“ Десислава Гайдарска, главният архитект Десислава Евгениева, експерти от общинската администрация, общински съветници, представители на публични институции и др.

Обсъждането бе открито от Десислава Гайдарска, която разясни мотивите от приемането на нова наредба, съобразена със Закона за устройство на територията, както и синхронизиране с действащото законодателство в Република България, съобщиха от Пресцентъра на Общината.

Проектът на нормативния документ е насочен към публични институции, физически и юридически лица, които желаят да поставят преместваеми обекти – рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху поземлени имоти – общинска, държавна и частна собственост, които не са трайно свързани със земята. В проекта на Наредбата са посочени прецизно условията и редът за издаване на разрешение от кмета на Община Видин, изискванията за представяне на индивидуална схема, срок на валидност на издаваните разрешения за ползване на части от улици, тротоари, площади, озеленени площи за извършване на търговска и/или друг вид дейност на открито-щандове, апарати, грилове, хладилни витрини, щендери, колички и други.

С проекта на новата Наредба се цели създаване на по-добра организация на работа, подобряване визията на градската среда, повишаване събираемостта на приходи от извършваните дейности, както и осъществяване на по-добър контрол при нейното прилагане.

След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за вземане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на проекта.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!