Свищов започна подготовка за сондаж за минерална вода

В Свищов стартира първи етап от дейностите по проект „Ремонт и реконструкция на сондаж Р-4хг от находище за минерална вода №68, гр. Свищов, община Свищов“, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Проектът предвижда ремонт на сондаж, който е бил просондиран през 1977 г. на дълбочина 1510 м, но не е експлоатиран и впоследствие е бил затрупан от около 10 м земна маса и строителни отпадъци, като се е водел ликвидиран, предвид обстоятелството, че е бил неоткриваем на терен. През 2021 г. бяха положени целенасочени усилия от страна на общинското ръководство и сондажът беше отново открит, в резултат на което бе изготвено настоящото инвестиционно предложение, което предстои да бъде реализирано. Изпълнението на дейностите, които ще доведат до оптималната експлоатация на сондажа ще бъдат на няколко етапа.

В първи етап се предвижда се изграждане на транспортен подход към сондажа и площадка около него, с укрепени бордове против свличане. След подготовката, предстои обследване, почистване и ремонт на сондажа, като ще бъде извършено и изолиране на регистрирания приток на подпочвени води. След реконструкцията, която ще бъде изпълнена от специализирана геоложка фирма, ще се направи тестово водочерпене и ще се вземат водни проби, посредством потопяема помпа. В края на плануваните дейности, устието на сондажа ще бъде защитено със специално изработен метален капак, предпазващ минералната вода от замърсяване.

Финансова стойност на първи етап от дейностите е в размер на 80 хил. лева, които се осигурени от бюджета на община Свищов. Финансирането на втория етап, се очаква да бъде осигурено от Националния доверителен еко фонд и в него се предвижда изграждането на каптажна шахта, в която да се разположат контрол на помпеното оборудване, водомер за отчитане на изразходваните количества и всичко необходимо за коректното функциониране на системата. В третия етап от плануваните дейности се предвижда довеждането на минералната вода до МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“, където да бъде използвана с балнеоложки цели. Средствата за този етап ще бъдат от ЗДБ.

Във финалния, четвърти етап от предстоящите дейности е планувано минералната вода от сондаж Р-4хг да захранва и бъдещия Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов, с което ще се гарантира оптимално оползотворяване на ресурса от извора, и задоволяване нуждите на инвеститорите и гражданите.

Снимки:: Пресцентър Община Свищов

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!