Нови социални жилища във Видин

Седемнайсет семейства бяха настанени в новите социални жилища, съобщиха от Пресцентъра на Общината. Те се намират в ж.к. „Христо Ботев“, ул. „Димитър Цухлев“ №44 (сградата на бивша детска ясла №2). На събитието присъстваха: кметът на Видин д-р Цветан Ценков, заместник-кметът Борислава Борисова, секретарят на Общината Емилиян Енчев, ръководителят на вече осъществения проект за „Изграждане на социални жилища в град Видин“ инж. Румен Лилов, директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“ Десислава Гайдарска, експерти от общинска администрация, граждани и представители на медии.

Инженер Румен Лилов припомни, че проектът е реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“. Общата сума на проекта е 2 241 917.78 лева, представляваща безвъзмездна финансова помощ, от която: съфинансиране от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие: 1 905 630.11 лв. и национално съфинансиране: 336 287.67 лв. Целите и дейностите, които са изпълнявани по проекта са за осигуряване на съвременна социална инфраструктура чрез изграждане на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението на територията на Община Видин.

Д-р Цветан Ценков се обърна към новодомците с думите: „Попътен вятър и добър живот на всеки, който ще намери своето място и покрив над главата в новите социални жилища. Надявам се тук да прекарвате добре, но и да пазите всичко това, което е направено със средства на Европейския съюз и Община Видин.“ Д-р Ценков връчи на новите обитатели ключове за апартаментите, заедно с техните договори, както и малки подаръци, осигурени от Община Видин по проекта.

В новоизградените социални жилища са настанени 17 семейства или 42 лица. Новите домове са изцяло оборудвани с всичко необходимо, включително с добро отопление и охлаждане.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!