Гробищен парк – Видин с нова услуга

За обществено обсъждане днес беше представен Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин, съобщиха от Пресцентъра на Община Видин. На събитието присъстваха заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова, директорът на Общинско предприятие „Обреден дом“-Видин инж. Пролетка Велкова, служители в предприятието и др.

Обсъждането бе открито от заместник-кмета Борисова. „Проектът е изготвен във връзка със спецификата на дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“ и възникване на необходимостта от актуализиране на предлаганите услуги и цени. Община Видин е заявила доставка и монтаж на урнова колона на нов гробищен парк „Алимана“, което налага изменение и допълнение на действащата Наредба за организация и управление на гробищните паркове на гр. Видин и Общината, за да бъде въведена новата услуга „Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена“ и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Видин“ – каза Борислава Борисова.

Подробна информация за новата услуга представи инж. Велкова. Към момента урнопологането на двата гробищни парка в гр. Видин се осъществява в урнова ниша, урнов, единичен или семеен гроб, и се заплаща такса за услугата по Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), с което се поражда право на гробоползване за наследниците на покойника.

Урновият гроб се предоставя срещу такса, както следва за следващи 10, 20 или 30 години срещу съответната такса от 40,00 лв., 80,00 лв. и 120,00 лв.

Урновата ниша се предоставя за следващи 10, 20 или 30 години срещу съответната такса от 50,00 лв., 100,00 лв. и 150,00 лв.

Предоставяне на урнова ниша с влагане на урни в урнова стена: I ниво и IV ниво – 900,00 лв.; II ниво и III ниво – 1080,00 лв. Полагане на урна в урнова ниша: първа урна – 105,00 лв.; втора и всяка следваща урна – 60,00 лв.

След днешното обсъждане предстои внасяне на предложение от кмета на Община Видин до Общинския съвет за разглеждане от постоянните комисии и за взимане на решение на заседание на Общинския съвет за приемане на проекта.

Снимки: Пресцентър Община Видин

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!