Спасението в образованието не дебне отвсякъде

Среща-дискусия за проблемите на образованието – „Социалните трансформации и възможности за трансформационно образование“ се проведе днес с проф. д. н. Венелин Терзиев и проф. д-р Маруся Любчева в Народно читалище „Цвят 1870“ във Видин.

Тема на разговора беше общественото развитие, което е съпроводено с поредица от продължаващи кризи, които променят социалните системи, в основата на които е образованието.

Двамата професори бяха представени от Любомир Илиев, Секретар на Читалището.

Проф. д-р Маруся Любчева е инженер-химик, преподавател в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, бивш евродепутат, бивш зам.-кмет на Община Бургас и пр..

Проф. д. н. Венелин Терзиев, „чиито титли и длъжности, дори със съкращенията, са по-дълги от трите му имена“, както написаха преди време в голям столичен ежедневник…

Дискусията започна проф. Терзиев, който напомни, че под „социална сфера“ не трябва да се разбират социално слабите слоеве, а социума, обществото, в който всички живеем. И продължи с кратка статистика, че за последните 35 години в българските висши училища се „произвеждат“ най-много икономисти, а в същото време най-големите проблеми в държавата са икономически. Причините, според него, трябва да се търсят в две посоки – проблеми в подготовката на тези кадри или в управлението на кадрите.


Според проф. Терзиев, изискванията към образованието са принизени, създадени са атрактивни на вид специалности, които нямат приложение в социалния живот на хората. За различни работни места, вкл. и управленски, се избират най-угодните, а не – най-подготвените. Избират се ония, които биха пречили най-малко… А пазарната икономика се базира на потребностите от каквото и да било. Към момента само 20% от потреблението на българското население се задоволява с български стоки. Останалите са вносни. В близкото минало е било обратното. Спасението? Развиване и предаване на знанията!

Проф. Любчева продължи дискусията, като акцентира на това, че център на образованието трябва да е учителят и че „спасението в никакъв случай не дебне отвсякъде“, а всичко започва с образованието и знанието:


Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!