Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи 11 индустриални зони

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи развитието и изграждането на общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България, съобщиха от Пресцентъра на институцията. Те получават безвъзмездно финансиране в размер на близо 207 млн. лв. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчивост по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“.

По процедурата, обявена от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерството на иновациите и растежа, кандидатстваха 20 проекта със заявено финансиране в размер на близо 384 млн. лв.

Финансиране ще получат общо 11 индустриални парка и зони в десет града: Русе, Шумен (два индустриални парка), Свищов, Ловеч, София, Бургас, Стара Загора, Видин, Търговище, Сливен. Приоритет по програмата имаха кандидатите в Северна България, с цел да се намалят регионалните дисбаланси в страната.

Близо 22,5 милиона лева за „Развитие на индустриален парк „Видин юг“, който се намира в Южна промишлена зона; площ: 608 117 кв. метра и който е създаден през юли 2023 година. Към момента има едно инвестиционно предложение за този парк от „ВН ИНВЕСТЗОН“ ООД, гр. София, община Столична, район Средец, за изграждане и рехабилитация на вътрешна техническа инфраструктура в рамките на индустриалния парк – по ВиК, ел. инфраструктура, вътрешни пътища на обекта и др. и довеждаща инфраструктура до индустриалния парк. Предложението е от ноември 2023 година.

Списък с резервни предложения за изпълнение на инвестиции, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране, сред тях и проекта на съществуващия „Индустриален парк Видин“, за който дъpжaвaтa щe ocигypи 20% oт cpeдcтвaтa, a ocтaнaлитe 80% ca пpeдвидeни пo Πлaнa зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт: https://www.mig.government.bg/…/spisuk-rezervi-3.007.pdf

Седем от класираните за финансиране проекти са за съществуващи индустриални паркове/зони, създадени преди 28.04.2022 г. Четири проекта са за нови и в процес на изграждане индустриални паркове/зони, създадени след 28.04.2022 г.

По процедурата на МИР по ПВУ бяха допустими за кандидатстване оператори на всички индустриални зони и паркове в страната – държавни, общински, съвместни и частни, новосъздадени или в напреднал етап на развитие. Допустими дейности за безвъзмездната финансова помощ са: изграждане и реконструкция и рехабилитация на довеждаща техническа инфраструктура; вътрешна техническа инфраструктура в границите на индустриалния парк/ зона; научно-изследователска (иновативна) инфраструктура; екологична вътрешна инфраструктура (зарядни станции на слънчеви батерии за електромобили).

Списъците с одобрените и резервните проекти можете да видите тук: https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/programa-za-publichna-podkrepa-za-razvitieto-na-industrialni-rajoni-parkove-i-podobni-teritorii-i-za-privlichane-na-investiczii-attractinvestbg/

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!