Какво се прави до „Баба Вида“ и какво предстои

Областният управител на област Видин управлява имота, публична държавна собственост, с идентификатор № 10971.501.535, представляващ част от „Крепостни стени на турско кале“ – висока тераса, ниска тераса и подход, находящ се в жилищен квартал „Кале“ в гр. Видин.

Специално за уеб сайта „Мостовете на Дунав“ („Danube Bridges“) от институцията предоставиха подробна информация какви дейности се извършват в момента и какво предстои:

„Крепостни стени на турско кале“ е обявен за паметник на културата с категория ,,национално значение“ и притежава статут на недвижима културна ценност.

В края на 2023 година Областна администрация -Видин стартира обществена поръчка за избор на изпълнител на обект „Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турско кале“. Избран е изпълнител и е подписан договор с „Калето“ ДЗЗД (на 22 януари 2024 г.), като общото възнаграждение за изпълнение на всички дейности по предмета на договора, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, е на стойност 2 279 105,40 лева с ДДС. Срокът за изпълнение на предвидените дейности е 365 календарни дни, който започва да тече считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (строителната площадка е открита на 12 април 2024 г.).
Реализирането на проекта, който е съгласуван от Министерство на културата и съответните ресорни институции, предвижда цялостно почистване на каменните зидарии и облицовки с препарати, одобрени за подобен вид обекти. На места ще има разкопаване около стените на терасите с цел укрепване и ограничаване достъпа на подпочвените води.

Ще бъде направена подмяна на амортизираните парапети и метални стълби с нови от неръждаема стомана.

Предвидено е полагане на нови настилки с основа под тях, покрай крепостните стени, което ще позволи защитата им от овлажняване в дълбочина. Под каменните настилки ще има армиран земно-влажен бетон с трамбована сипица под него. Оставащите свободни площи ще бъдат озеленени (затревени).

Проектът предвижда и подобряване на достъпността му за хора с увреждания.

Реализирането на предвидените дейностите ще доведат до запазване на културно-историческата ценност от национално значение и ще осигури възможност за ефективното й поддържане в добро състояние.“

Снимки: Светослав Йорданов

Присъединете се към Фейсбук група Danube Bridges

Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 5 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Описание Сума
Моля, подкрепете сайта! Благодаря Ви! 20 BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
error: Content is protected !!