Софийският университет приема без изпити по 116 специалности

За учебната 2020/2021 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. Академичният съвет одобри промени в Правилника … Read More

error: Content is protected !!