Мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия

Проект „Книжни пътеки и мобилни библиотеки от Северозападна България до Скандинавия“ се изпълнява по процедура за подбор на проекти с предмет „Подобрен достъп до изкуство и култура” по Програма РА … Read More

error: Content is protected !!