Реформа във висшето образование и какво предстои за Северозапада

През тази година Министерството на образованието и науката (МОН) ще предложи промени в Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС). Те ще са съобразени … Read More

error: Content is protected !!