Назначен временен председател на Окръжен съд – Видин

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Илия Илиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Видин, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Съда, … Read More

error: Content is protected !!