„Автомагистрали“ връщат половин милиард в хазната

Министерският съвет взе решение, с което се обезпечава финансов ресурс в размер на 81 157 840 лева на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на текущите дейности по … Read More

error: Content is protected !!