Главен експерт Ирена Димитрова с грамота за утвърждаване авторитета на Областна администрация – Видин

По повод Деня на държавния служител, областният управител Огнян Асенов инициира процедура за номинация на служител в категория „Значителен принос в утвърждаването на позитивен имидж на Областна администрация Видин“. В … Read More

error: Content is protected !!