Гости от четири държави в Белоградчик

В изпълнение на Дейност С 4 по Проект „Предприемачески умения в света на бизнеса”, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм+”, Средно училище „Христо Ботев” проведе среща с трансграничните си … Read More

error: Content is protected !!