Увеличават заплатите на медицинския персонал в детското и училищно здравеопазване

Със свое решение правителството прие днес допълнително увеличение на приетите с Решение № 50 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с … Read More

Увеличават минималната и други заплати

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. е разчетено увеличение на размера на минималната работна заплата за 2022 г. от 650 на 710 лв., считано от 1 април … Read More

error: Content is protected !!