Промени в издаването на свидетелство за МПС

Въвежда се възможността за „ускорена услуга“ за гражданите, които подменят българските свидетелства за управление на моторни превозни средства поради изтичане/ изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача – … Read More

error: Content is protected !!