Учредяват сервитут за електропровод през имот в Антимово

Правителството учреди възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от имот – публична държавна собственост, в полза на териториално поделение „Пристанище Лом“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, съобщиха от … Read More

Русенският университет във Видин се сдоби с имот

Правителството предоставя безвъзмездно за управление на Русенския университет „Ангел Кънчев“ част от имот – публична държавна собственост, за нуждите на филиала на висшето учебно заведение в гр. Видин, съобщиха от … Read More

error: Content is protected !!