Какво решиха общинските съветници във Видин днес

На редовната сесия днес общинските съветници гласуваха корекции в Поименния списък за капиталови разходи, като направените промени са вътрешни и не касаят крайната сума на капиталовите разходи, която остава непроменена, … Read More

error: Content is protected !!